Az adatok megismerésére az Adatkezelők munkavállalói, illetve az Egyéb Adatkezelők, valamint az Adatfeldolgozók munkavállalói, megbízottai a munkakörükbe, megbízásukba tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelők és az Egyéb Adatkezelő megbízottai, valamint ezek Adatfeldolgozói.

Az ADATKEZELŐ a személyes adatokat más Adatkezelőknek nem továbbítja.

Az Adatkezelők tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

ADATKEZELŐ továbbá igénybe vesz egyéb hirdetéskiszolgálókat, amely harmadik személyek tevékenységük során önálló adatkezelőknek minősülnek, azaz adatkezelésükért az Adatkezelők nem tartoznak felelősséggel.

 1. Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: ABESSE Informatikai Tanácsadó Zrt (1118 Budapest, Rétköz u. 7. , Cégj.sz. 01-10-044885)
  Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Support tevékenységet végeznek az M-RTL Zrt. részére.
  Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Az általuk támogatott rendszerek (filmjog, reklámértékesítő) adataihoz férnek hozzá, support/fejlesztés céllal. A rendszerekben tárolt adatokat láthatja, rendszerhiba/adatbázishiba megkereséséhez használja. Ezek az adatok filmek/sorozatokmetaadatai, lejátszáshoz kapcsolódó adatok, reklám értékesítéshez kapcsolódó adatok, illetve felhasználónevek. A hibabejelentő rendszerében a hibajegyekhez kapcsolódóan tárol adatokat. Ki jelentette le a hibát (kontakt infó), illetve a hiba leírása.
 2. Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Konzorcia Kft. (1012 Budapest, Pálya utca 9. 2. em., Cégjegyzékszám: 01-09-703816)
  Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Weboldalfejlesztés, szerkesztőségi tartalomkezeléshez szükséges adminisztrációsrendszer (admin vagy CMS) fejlesztés, adatmigráció
  Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, email cím, IP cím, cookie-k
 3. Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: BEDROCK S.A.S.BEDROCK S.A.S. (Cím: 89 Avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly Sur Seine Cedex)
  Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: rtlplusz.hu platform üzemeltető
  Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, email cím, IP cím, cookie-k, nem, életkor, utoljára bejelentkezett település neve, FB profilkép, Irányítószám, Regisztráción át integrált érdeklődési adatok, Az összes a profil mellett rögzített deklaratív információ (kedvencek), Használati információk

4) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: RTL Saleshouse Kereskedelmi és Marketing Szolgáltató Kft (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Webanalitika és hirdetéskiszolgálás
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, email cím, IP cím, cookie-k, nem, életkor,

5) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Salesforce.com, inc (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Felhőalapú ügyfélkapcsolati megoldás működtetése és a hírlevélküldő rendszer tesztüzemeltetése
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Felhőalapú ügyfélkapcsolati megoldás működtetése körében: Név, email cím, IP cím, cookie-k, nem, életkor, utolsó bejelentkezési hely (település) neve, Facebook vagy google profilkép, bankkártya adatok egy része. Hírlevélküldő rendszer tesztüzemeltetése körében: az érintett neve, az érintett email címe, az érintett részére továbbított hírlevelek és annak ténye, hogy az érintett önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában, előzetesen hozzájárult a személyes adatai hírlevél küldése céljából történő kezeléséhez.

6) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Attention CRM Consulting Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Fejlesztő partner, a Salesforce rendszert Üzemelteti
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, email cím, IP cím, cookie-k, nem, életkor, utolsó bejelentkezési hely (település) neve, Facebook vagy google profilkép, bankkártya adatok egy része

7) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Virgo Systems Informatikai Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 17.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Weboldal karbantartói, fejlesztői, üzemeltetési szolgáltatás
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, email cím, IP cím, cookie

8) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Digitális Közösségmérési Tanács Kft. (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Webanalitika és hirdetéskiszolgálás
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: IP cím, cookie-k, web beacon, click tag

9) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Fizzcode Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 48. fszt. 2.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Adatplatform fejlesztés és karbantartás céljából férnek hozzá az adatokhoz. Az adatokon célzott elemzést nem végeznek, de az adatok tisztításának és átalakításának a folyamatát menedzselik, ennek keretében személyes adatokhoz is hozzáférnek.
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, Email, Irányítószám, Regisztráción át integrált érdeklődési adatok, Demográfia, Az összes a profil mellett rögzített deklaratív információ (kedvencek), Használati információk

10) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Total Felhő Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi utca 88.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Adatplatform fejlesztés és karbantartás céljából férnek hozzá az adatokhoz. Az adatokon célzott elemzést nem végeznek, de az adatok tisztításának és átalakításának a folyamatát menedzselik, ennek keretében személyes adatokhoz is hozzáférnek.
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Irányítószám, Regisztráción át integrált érdeklődési adatok, Demográfia, Az összes a profil mellett rögzített deklaratív információ (kedvencek), Használati információk

11) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Microsoft Azure (3635 156th Ave NE, Redmond, WA, USA.)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Adatok tárolása, feldolgozása, átalakítása, elemzése, exportálása
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Név, Email, Irányítószám, Regisztráción át integrált érdeklődési adatok, Demográfia, Az összes a profil mellett rögzített deklaratív információ (kedvencek), Használati információk

Külföldi adattovábbítás: Harmadik országnak az EGT tagállamain kívüli országok tekinthetők. Ebből következik, hogy az EU-n belüli adattovábbítás nem minősül harmadik országba (külföldre) történő adattovábbításnak, így az erre vonatkozó különös szabályok sem alkalmazandók. Az ilyen adattovábbítás alapelvének lényege az, hogy személyes adatok harmadik országbeli adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak való továbbítása esetén nem sérülhet a természetes személyek adatainak az EU-ban biztosított védelmi szintje. A GDPR V. Fejezetében foglaltakat figyelembe véve az Adatkezelők tevékenységük ellátásához az alább nevesített harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozókat veszik igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

1) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Airship Group, Inc. (1225 W Burnside St #401, Portland, OP 97209)
Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: A hírlevél küldő rendszer üzemeltetése.
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Az érintett neve, az érintett email címe, az érintett részére továbbított hírlevelek és annak ténye, hogy az érintett önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában, előzetesen hozzájárult a személyes adatai hírlevél küldése céljából történő kezeléséhez.

2) Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Amazon.com, Inc. (https://aws.amazon.com/contact-us/compliance-support/) Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)?: Az adatokat tároló platform technikai üzemeltetői, ennek keretében hozzáférnek a személyes adatokhoz is.
Milyen személyes adatokhoz fér hozzá?: Irányítószám, Regisztráción át integrált érdeklődési adatok, Demográfia, Az összes a profil mellett rögzített deklaratív információ (kedvencek), Használati információk

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.