Adatkezelők az egyes adatkezelési célok vonatkozásában a következő személyes adatokat kezelik:

A honlap(ok) használatához szükséges regisztráció személyes adatai:

 • jelszó
 • e-mail cím
 • nem (férfi/nő)
 • születési dátum

Opcionálisan megadható adatok:

 • irányítószám
 • profilnév

A honlapok használata során kezelt személyes adatok:

 • IP cím
 • látogatás időpontja
 • cookie-k, „sütik”
 • érdeklődési köre (nézett műsorok)
 • érdeklődés intenzitása (használat gyakorisága)

Az rtlplusz.hu weboldalt látogatók számítógépeinek/egyéb a honlap használata során használt eszközeinek, a web egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ehhez az Adatkezelők a Gemius Hungary (http://www.gemius.hu) mérőrendszer mérőkódjait használják (további információkért kattintson a fenti url-re). Az IP-címeket Adatkezelők semmilyen olyan más adathoz nem kötik, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne.

A honlap fizetős platformjának a használata során megadott/keletkezett személyes adatok:

 • bankkártya adatok (bankkártya száma, CVV/CVC kód, lejárat dátuma, kártyabirtokos neve)
 • a sikeres fizetés ténye az adott felhasználó esetében az RTL + szolgáltatás aktiválása érdekében

Reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok, ilyen célokból honlap böngésző tevékenység feltérképezése, felhasználói profil kialakítása céljából kezelt személyes adatok:

 • neme
 • életkora
 • érdeklődési köre (nézett műsorok)
 • érdeklődés intenzitása (használat gyakorisága)

A kezelt személyes adatok alapján az Adatkezelők a honlap(ok) felhasználói tekintetében érdeklődési köröket és vásárlási valószínűségeket állapít meg egyes termékei tekintetében, és ennek megfelelően küld közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket, hirdetéseket az ahhoz hozzájáruló felhasználók számára.

Hírlevél, reklám küldése során kezelt személyes adatok:

 • Név
 • Email cím
 • Érdeklődési köre (nézett műsorok)Érdeklődés intenzitása (használat gyakorisága)
 • (amennyiben megadta: nem, életkor)

Panaszkezelés kapcsán kezelt személyes adatok:

A panaszról felvett jegyzőkönyv, a panaszra adott válasz személyes adattartalma, így különösen, de nem kizárólagosan az Fgy. tv. 17/A § (5) bekezdésében meghatározott adatok (a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelők nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma).

Az RTL+ Active szolgáltatás használata során kezelt egyéb személyes adat:

 • az aktiválókódok státusza (beváltott/be nem váltott)

Az általam elolvasott, megértett és elfogadott Adatkezelési tájékoztató megismerését követően hozzájárulok, hogy az Adatkezelők a CLT-UFA S.A. HBD által üzemeltetett https://rtlplusz.hu weboldallal kapcsolatosan

 • a honlap fizetős platformjának a használata során megadott/keletkezett személyes adataimat kezelje;
 • opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a személyes adataimat kezelje;
 • hírlevelek, reklámanyagok, nyereményjátékok, hirdetések küldése céljából a személyes adataimat kezelje;