Hatályos: 2024. július 1. napjától

A jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatoknak a CLT-UFA S.A. HBD által működtetett https://rtlplusz.hu weboldallal (a továbbiakban: „weboldal”, „honlap” vagy „rtlplusz.hu” )kapcsolatos, a CLT-UFA S.A.HBD és a Magyar RTL Televízió Zrt., mint közös adatkezelők (a továbbiakban együtt: „Adatkezelők”) által folytatott személyes adatkezelések tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

A jelen tájékoztatásban adott ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, a CLT-UFA S.A. HBD-n és a Magyar RTL Televízió Zrt.-n kívüli harmadik személyek adatkezeléseihez (pl. promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz) kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Tájékoztatunk Téged, hogy az rtlplusz.hu weboldalhoz kapcsolódó felhasználói fiókkal (e-mail cím, jelszó) jogosult vagy egyben a Magyar RTL Televízió Zrt. által működtetett rtl.hu weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait is igénybe venni. Az rtl.hu weboldal használatára az rtl.hu-n elérhető, mindenkor hatályos felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató irányadó.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az esetleges jogszabályi változások, illetve a honlapon kínált szolgáltatások megváltozása kapcsán a Szabályzatukat folyamatosan frissítsék, illetve azt egyoldalúan bármikor módosítsák. Szabályzat mindenkor aktuális verzióját a https://www.rtlplusz.hu/adatkezeles oldalon érheted el. A lényeges módosításokról a webhelyeinken közzétett értesítés formájában és/vagy (amennyiben regisztrált felhasználó vagy) e-mail üzenetben tájékoztatunk. Amennyiben az ilyen frissítések hatályba lépése után tovább használod a szolgáltatást, az egyet jelent az említett módosítások elfogadásával. Amennyiben nem kívánod elfogadni a frissítéseket, úgy lehetőséged van a regisztrációd törlésére. Javasoljuk továbbá, hogy időnként tekintsd át a hatályos adatkezelési tájékoztatót.

(Jelen tájékoztatóban a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabályt jelenti.)

A jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelések vonatkozásában a CLT- UFA S.A. HBD (székhely: L-1543 Luxembourg, 43 boulevard Pierre Frieden; internetes elérhetősége: www.clt-ufa.lu) és a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-043422, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság; internetes elérhetőség: https://www.rtl.hu), mint Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek.

A CLT-UFA S.A. HBD a www.rtlplusz.hu honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. A weboldal/honlap definíció alatt az RTL + applikáció is értendő.

Az M-RTL Zrt. a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsősorban technológiai szolgáltatásokat biztosít, illetve ellátja a honlaphoz kapcsolódó reklámok kiszolgálását (a weboldalon elérhető reklámfelületek értékesítése, célzott reklámok, hírlevelek kiszolgálása stb.), riportálási, marketing és a panaszkezelési feladatokat.

Az M-RTL Zrt. a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsősorban technológiai szolgáltatásokat biztosít, illetve ellátja a honlaphoz kapcsolódó reklámok kiszolgálását (a weboldalon elérhető reklámfelületek értékesítése, célzott reklámok, hírlevelek kiszolgálása stb.) riportálási, marketing és a panaszkezelési feladatokat.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött háttér-megállapodás határozza meg.

A közös adatkezelésre tekintettel mindkét Adatkezelő felel az általa végzett adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerüljenek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

Az adatkezelés célja az CLT-UFA S.A. HBD által üzemeltetett https://rtlplusz.hu weboldallal kapcsolatosan

· a honlap felhasználásához feltétlenül szükséges regisztráció kapcsán megadott személyes adatainak kezelése;

· a honlap használata során keletkezett személyes adatok kezelése;

· a honlap fizetős platformjának a használata során megadott/keletkezett személyes adatok kezelése;

· opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése;

· reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok, nyereményjátékon részvétel (részletek: rtl.hu/rtlplusz-ipad-nyeremenyjatek), ilyen célokból honlap böngésző tevékenység feltérképezése, felhasználói profil kialakítása;

· hírlevelek, reklámanyagok, hirdetések küldése (külön hozzájárulás alapján);

· az RTL+ mobil applikáció használatakor az RTL+ lekérhető médiaszolgáltatás vagy az abban elérhető valamely tartalom népszerűsítését szolgáló, akár az érintettre vonatkozó profilalkotáson alapuló közlést tartalmazó push üzenetek megjelenítése az érintett azon eszközén, amelyről az RTL+ mobil applikációt használja, amennyiben az érintett előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ezen adatkezeléshez a push értesítéseknek az adott eszközön történő megjelenítésének engedélyezésével.

· a szolgáltatás népszerűsítése

· panaszkezelés

A https://rtlplusz.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevételére a Felhasználási Feltételekben foglalt módon van lehetőséged, így különösen:

Az RTL + Light olyan szolgáltatás, amely a weboldalon vagy a weboldalhoz kapcsolódó mobil applikáción keresztül érhető el. A szolgáltatás díjfizetés nélkül történik.

A weboldalra a következő módokon van lehetőség a regisztrációra, illetve a belépésre, amely szükséges a videótartalmak eléréséhez:

· a Weboldalon történő regisztrációval,

· RTL.hu profil használatával

· Facebook profil használatával,

· Google fiók használatával,

· Apple fiók használatával.

Amennyiben rtl.hu, Facebook vagy Google segítségével regisztráltál, az rtl.hu, Facebook vagy Google szolgáltatója által előírt feltételeket Neked kell teljesítened.

Amennyiben jelszó megadása előtt bontod a kapcsolatot a (ii)-(iv) pont szerinti profiloddal/fiókoddal (azaz törlöd ezen felületeken a regisztrációdat), akkor a www.rtlplusz.hu regisztrációd nem jön létre.

Amennyiben jelszó megadása utána bontod a kapcsolatot (azaz törlöd ezen felületeken a regisztrációdat) a közösségi azonosító (rtl.hu ID, Facebook ID, Google ID) törlésre kerül és az ezen azonosítókkal történő regisztrációd a szolgáltatások igénybevétele tekintetében megszűnik.

A https://rtlplusz.hu weboldal egyes emelt szintű szolgáltatásainak eléréséhez (RTL + Active szolgáltatás) a felhasználónak a disztribútoránál megkötött előfizetéséhez kapcsolódóan, a disztribútortól kapott aktiváló kódjával lehetséges.

A fentiek értelmében az RTL + Active szolgáltatás igénybevételéhez olyan televízió előfizetéssel kell rendelkezned, amely feljogosít a szolgáltatás elérésére, továbbá szükséged van a műsorterjesztő által részedre biztosított egyedi aktiváló kódra. Amennyiben rendelkezel a weboldalon felhasználói fiókkal, úgy mindössze az aktiváló kód megadása szükséges a hozzáférés kiterjesztéséhez. Amennyiben még nem rendelkezel a weboldalhoz kapcsolható felhasználói fiókkal, abban az esetben először ezt szükséges létrehoznod, majd megadni az aktiváló kódot. Az ilyen szolgáltatásokra a jelen tájékoztatón kívül, a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek (disztribútorok) adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, a disztribútorok adatkezeléséért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Tájékoztatunk Téged arról, hogy az aktiválókódok státuszát (beváltott/be nem váltott) a CLT-UFA S.A. HBD átadhatja a disztribútorok részére annak érdekében, hogy a szolgáltatás népszerűsítése érdekében a disztribútorok képesek legyenek szegmentálni és célzottan kommunikálni az előfizetői felé (az adattovábbítás jogalapja a CLT-UFA S.A. HBD és az érintett disztribútorjogos érdeke). Az elektronikus direkt marketing üzenetek disztribútorok általi küldésének jogszerűségéért kizárólag az adott disztribútor tartozik felelősséggel.

A https://rtlplusz.hu weboldal RTL + szolgáltatásának az elérése a felhasználó RTL + Light alapszolgáltatásra történő regisztráció során létrehozott fiókja útján történhet; e szolgáltatás igénybevétele díjfizetés ellenében történik. A díj megfizetését követően a felhasználó jogosult hozzáférni az RTL + platformon megjelölt tartalmakhoz is.

A három fenti szolgáltatás részletes leírásáért kérlek kattints a https://www.rtlplusz.hu/altalanos-felhasznalasi-feltetelek oldalra.

 • · Az érintett által a regisztráció kapcsán szükségszerűen megadott személyes adatok kezelésének jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 § (1) bekezdés b) pontja, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  · A honlap használata során kezelt, a felhasználó informatikai eszközéhez kapcsolódó személyes adatok (pl. IP cím) kezelésének jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
  A weboldal meglátogatása során, a weboldalra történő belépéskor a rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. Az adatok rögzítése a szolgáltatás jogszerű biztosításához szükséges (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).
  · A honlap fizetős platformjának a használata során megadott/keletkezett személyes adatok kezelésének jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  · Az előfizetéssel igénybe vehető szolgáltatásra vonatkozó előfizetés létesítésekor az érintett által tett arra vonatkozó nyilatkozat tekintetében, amely szerint az érintett betöltötte a tizennyolcadik életévét, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  · A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek a tizennyolc éven felüliek számára ajánlott műsorszámok esetében a műsorszámot lejátszó érintett azon nyilatkozata tekintetében, hogy az érintett betöltötte a tizennyolcadik életévét.
  · A honlap használatához opcionálisan megadható személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
  · A honlap felhasználóinak a honlap használatával kapcsolatos szokásainak közvetlen üzletszerzési célú profilozása:
  E körben reklám, célirányos reklám küldése, egyéb marketing célok, illetve ilyen célokból a honlap böngésző tevékenység feltérképezése, felhasználói profil kialakítása képezi az adatkezelési tevékenység lényegét.
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
  · A honlappal kapcsolatos hírlevél, reklám küldése kapcsán kezelendő személyes adatok kezelésének jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) a hírlevél, reklám e-mailen történő küldéséhez.
  · RTL+ mobil applikációban megjelenő push üzenetek megjelenítése:
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  · A szolgáltatás népszerűsítése:
  Az RTL + Active szolgáltatás használatához szükséges aktiválókódok státuszának (beváltott/nem beváltott) továbbítása a disztribútorok részére:
  Tájékoztatunk Téged arról, hogy az aktiválókódok státuszát (beváltott/be nem váltott) az Adatkezelők átadhatják a disztribútorok részére annak érdekében, hogy– a szolgáltatás népszerűsítése érdekében – a disztribútorok képesek legyenek szegmentálni és célzottan kommunikálni az előfizetői felé.
  Az adattovábbítás jogalapja az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
  · Panaszkezelés:
  Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). A jogi kötelezettség a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.) 17/A. §-án alapul.

Az adatkezelés főszabály szerint a regisztrációd törléséig tart.

Ezt megelőzően, illetve ennek hiányában:

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, tehát a hozzájárulásodon alapuló adatkezelések kapcsán az adatkezelés a hozzájárulásod visszavonásáig;

· a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, tehát a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés a tiltakozási jogod eredményes érvényesítéséig (közvetlen üzletszerzés esetén a tiltakozási jog érvényesítéséig) tart.

· A tizennyolc éven felüliek számára ajánlott műsorok esetében az érintett arra vonatkozó nyilatkozatának a kezelésére, amely szerint az érintett betöltötte a tizennyolcadik életévét, kizárólag addig az időpillanatig kerül sor, ameddig a szolgáltatás elérésére szolgáló felületen a műsor lejátszására szolgáló felület a nyilatkozat megtételét követően be nem töltődik. Az Adatkezelők az érintett nyilatkozatát semmilyen formában nem tárolják.

· A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti, tehát a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama: 3 év (Fgy tv. 17/A§ (7) bekezdés), ezen felüli megőrzés esetén a regisztráció végéig Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt mértékben és módon technikai és szervezési intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók, mint önálló adatkezelők saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják.

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a felhasználókat.

Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik, szabályzataik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják, és az Adatkezelők és a hivatkozott belépést könnyítő külső szolgáltatók önálló adatkezelőknek minősülnek.

Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók:

Adatkezelő neve: Meta Platforms Ireland Ltd.

Adatkezelő címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/privacy

Adatkezelő neve: Google LLC

Adatkezelő címe: 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97 Írország

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?%20hl=hu&gl=hu

Adatkezelő neve: Apple Inc.

Adatkezelő címe: One Apple Park Way Cupertino, CA 95014 Amerikai Egyesült Államok

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.apple.com/legal/privacy/hu

Facebook profillal történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Meta Platforms Ireland Ltd.által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (különösen név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Adatkezelők felé a Meta Platforms Ireland Ltd.adatvédelmi irányelveinek (https://www.facebook.com/privacy és https://www.facebook.com/about/privacy/update) betartása mellett.

Google Login-nel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Google LLC által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (különösen név, becenév, profilfotó, e-mail cím, címlapkép) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Adatkezelők felé a Google LLC adatvédelmi irányelveinek (https://policies.google.com/privacy? hl=hu&gl=hu) betartása mellett.

Amennyiben Facebook vagy Google profil/fiók segítségével regisztráltál, az első www.rtlplusz.hu belépést követően szükséges jelszó megadása, hogy a későbbiekben akkor is tudd használni a www.rtlplusz.hu-t és a hozzá kapcsolt szolgáltatásinkat, ha nem vagy belépve ezen külső szolgáltatóknál.

Amennyiben jelszó megadása előtt bontod a kapcsolatot a közösségi fiókoddal, akkor a www.rtlplusz.hu regisztrációd megszűnik.

Amennyiben jelszó megadása utána bontod a kapcsolatot a közösségi azonosító (Facebook ID, Google ID) törlésre kerül.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben sütik, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a sütik használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett süti beazonosítása az adott sütihez kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók, mint önálló adatkezelők a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

Adatkezelő neve: Meta Platforms Ireland Ltd.

Adatkezelő címe: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/privacy

Adatkezelő neve: Gemius Hungary Kft.

Adatkezelő címe: 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.gemius.com/privacy-pol icy.html

Adatkezelő neve: Google LLC

Adatkezelő címe: 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97 Írország

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?%20hl=hu&gl=hu